Staidéar Áitiúil Leabharlann Chontae Chorcaí

Gach gné den saol i gContae Chorcaí á caomhnú, an saol inné agus inniu

Tá cnuasach leathan de shainsaothair thagartha, nuachtáin, tréimhseacháin agus irisí stairiúla againn. Cuimsíonn Staidéar Áitiúil bailiúcháin thábhachtacha amhail Cartlann Logainmneacha Chorcaí agus Cnuasach Chorcaí agus Cnuasach na hÉireann. Chomh maith leis sin, tugaimid comhairle agus cúnamh ar chúrsaí a bhaineann le stair theaghlach.

Buaicphointí

Táimid ar fad ag dul ar shaoire an tsamhraidh!

Tabhair cuairt ar na háiteanna is fearr do thurasóirí sna 1940idí

Chuir Cumann Turasóireachta na hÉireann, réamhtheachtaí An Bord Fáilte (Fáilte Ireland a thugtar air anois), Comhaid Shuirbhé Topagrafach agus Ginearálta Chumann Turasóireachta na hÉireann le chéile. Rinneadh na suirbhéanna seo sna 1940idí agus cuimsítear breis agus 90 paróiste ar fud na tíre ó Eadargóil go hEochaill ann.

Find Out more

An Nuacht le Déanaí

Local Studies Exhibition: A Selection of Travellers’ Accounts from the 18th, 19th and early 20th centuries

Many foreign travellers wrote an account of their travels in Ireland in the late eighteenth,...
Read More

125th Anniversary of Cork County Council

As part of the 125th anniversary of Cork County Council, you can visit the Local...
Read More

Public History Lecture

Historian and author, Joseph EA Connell Jnr, will be give a talk on various aspects...
Read More

Cartlann Dhigiteach Staidéir Áitiúil

Is stór mór í ár Cartlann Dhigiteach Staidéir Áitiúil a dhéanann iniúchadh ar stair agus oidhreacht an-shuimúil an chontae. Is éard atá sa chartlann dhigiteach ná míreanna ar nós grianghraif, cártaí poist, léarscáileanna, paimfléid agus leabhair nótaí.

Is í an fhís atá againn ná na hachmhainní a bhaineann le stair Chorcaí a thabhairt chuig lucht féachanna leathan, trí na hachmhainní seo a dhéanamh inrochtana go héasca ar líne. Bíonn an chartlann dhigiteach ag fás agus ag leathnú an tam ar fad, de réir mar a dhéantar ábhar nua a dhigitiú.

Tabhair cuairt ar an gCartlann Dhigiteach

Cnuasaigh

Déan an cnuasach fótagrafach, cártaí poist, irisí, taispeántais leabharlainne agus tuilleadh a chíoradh.

Learn More

Podchraoltaí

Cuirimid leis an tsraith podchraoltaí s’againn ar bhonn leanúnach ina mbreathnaítear ar stair, thraidisiúin agus béaloideas Chorcaí.

Learn More

Ginealas

Faigh amach conas is féidir linn cabhrú leat agus taighde ar stair theaghlach á dhéanamh agat

Learn More

Scoileanna

Foghlaim faoi na hacmhainní againn agus conas is féidir leo cabhrú leat agus tionscadal staire á dhéanamh agat

Learn More

Buail isteach linn

Tá An Leabharlann Staidéar Áitiúil oscailte do gach duine: Staraithe, mic léinn, agus an pobal i gcoitinne. Má tá aon cheist agat maidir le stair áitiúil nó stair theaghlach, tabhair cuairt orainn le do thoil.

Chomh maith leis sin, is féidir leat dul i dteagmháil linn faoi cheist ar bith atá agat.